Katkonainen uni vaikuttaa myös pitkälle seuraavaan päivään

Faktaa unesta

SUOMALAISISTA 69 % KÄRSII UNIONGELMISTA VIIKOITTAIN1

Nukumme noin 1/3 elämästämme. Keskimääräinen unentarve on aikuisilla 7–9 tuntia, nuorilla 8–11 tuntia ja lapsilla vielä enemmän. Tutkimuksen mukaan aikuisista suomalaisista 41 % nukkuu arkisin 7 tuntia tai vähemmän.1

Uniongelmien oireita ovat

1) nukahtamisvaikeudet
2) katkonainen uni
3) liian varhainen herääminen
4) unen huono laatu

Huonosti nukuttu yö vaikuttaa seuraavaan päivään

Uniongelmat pahenevat usealla kiireen tai stressin myötä

Joka toinen uniongelmista kärsivistä työikäisistä (18–59 v) kertoo uniongelmiensa pahenevan kiireen tai stressin myötä. 1

Unettomuus voi olla tuttua stressistä kärsivälle Uniongelmat ovat monen tekijän summa. Suomalaisen tutkimuksen mukaan 40 % yli 18-vuotiaista ja työssäkäyvistä kertoo stressin tai kiireen töissä tai opiskeluissa yhdeksi keskeiseksi syyksi uniongelmiinsa.1 Samanaikaisesti elimistömme luontaiseen melatoniinin tuotantoon vaikuttavat niin valoisat kesäyöt, kaukomatkailu kuin älylaitteiden sininen valokin. Silti 38 % alle 40-vuotiaista selaa internetiä, jos ei saa nukutuksi. Joka neljäs uniongelmista kärsivistä suomalaisista sanoo uniongelmien vaikuttaneen hyvin paljon tai melko paljon hänen päivittäiseen elämäänsä.1

Työ- ja opiskelukiireet vaikuttavat uneen – ja päinvastoin

Uniongelmat voivat vaikuttaa työ- ja opiskeluelämään

Joka toinen uniongelmista kärsivistä työikäisistä (18–59 v) kertoo uniongelmiensa pahenevan kiireen tai stressin myötä. 1

1 YouGov Finland, verkkopohjainen kuluttajakysely univaikeuksista 11/2018, N=2515. YouGov Finland on toteuttanut kuluttajakyselyn univaikeuksista Sanofi Oy:n toimeksiannosta.

Facebook WhatsApp